امیرعلی(2)چهارساله به دلیل اسهال مزمن بستری شده است.

امیرعلی(2)چهارساله به دلیل اسهال مزمن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی چهارساله به دلیل اسهال مزمن در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

امیرعلی از بدو تولد مبتلا به بیماری نقص ایمنی می‌باشد و تحت درمان است.

پدر امیرعلی راننده تاکسی است ولی در حال حاضر به دلیل پیگیری درمان فرزندش، بیکار است و درآمدی ندارد و مادر امیرعلی خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدربزرگ و به همراه خانواده پدری در شهرستان اندیمشک زندگی می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 32 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیرعلی که در سه ماه گذشته نیز به دلیل اسهال و استفراغ شدید در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار نیز به دلیل اسهال بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت