امیرعلی یک‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

امیرعلی یک‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی یک‌ماهه به دلیل تب و سرفه در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر امیرعلی کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

امیرعلی با پدر و مادر و به همراه خانواده پدربزرگ در اهواز سکونت دارند و پدر امیرعلی مسئولیت نگهداری و تامین هزینه‌های زندگی پدر و برادر خود را نیز بر عهده دارد.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیرعلی به دلیل شرایط اقتصادی ضعیف خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر امیرعلی توانایی تامین و پرداخت هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان تنها فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده