امیرعلی چهار ماهه به دلیل شکاف کام بستری شده است.

امیرعلی چهار ماهه به دلیل شکاف کام بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی چهار ماهه به دلیل شکاف کام و صرع در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر امیرعلی کارگر روزمزد و مادرش خانه دار است و این خانواده از طریق اندک درآمد پدر و دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه شخصی در زاهدان و در منطقه حاشیه‌نشین شیرآباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر امیرعلی قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت