امیرعلی(1)چهارساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

امیرعلی(1)چهارساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی چهار ساله به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروانتریت)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

امیرعلی از بدو تولد مبتلا به بیماری نقص ایمنی می باشد و تحت درمان است.

پدر امیرعلی کارگر ساده و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدربزرگ و به همراه خانواده پدری در شهرستان اندیمشک زندگی می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 57 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امیرعلی قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت