امیرعلی چهارساله به دلیل تب بستری شده است.

امیرعلی چهارساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی چهارساله به دلیل تب در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر امیرعلی مدتی است به دلیل ورشکستگی شرکتی که در آن مشغول به کار بوده، بیکار شده و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیرعلی عزیز که پیش از این، به دلیل سقوط از ارتفاع، دچار ضربه مغزی و معلولیت از ناحیه دست و پا شده و حدود یک ماه نیز در کما بوده اکنون به دلیل تب بستری شده و پدر و مادر وی قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده