امیرعلی نه‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

امیرعلی نه‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی نه‌ماهه به دلیل اسهال در بیمارستان دکتر جلیل یاسوج بستری شده است.

پدر امیرعلی به دلیل ضربه مغزی و ازکارافتادگی دست و پا توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در خانه‌ای قدیمی در یکی از روستاهای پاتاوه یاسوج و بصورت مشترک با چند خانواده دیگر ساکن هستند و از طریق یارانه و کمک بهزیستی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر امیرعلی شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت