امیرعلی نه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

امیرعلی نه ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی نه ساله به دلیل عفونت ریه در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر امیرعلی فوت کرده و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در نهبندان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مادر امیرعلی توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت