امیرعلی(2) شش‌ماهه به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

امیرعلی(2) شش‌ماهه به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی شش‌ماهه به دلیل هیرشپرونگ(بدلیل عدم وجود بافت عصبی کامل درانتهای روده، این قسمت تحرک کافی ندارد، در نتیجه مدفوع در پشت قسمتی که اعصاب کامل ندارد، تجمع پیدا می‌کند و این قسمت بطور مزمن گشاد و بزرگ می‌شود)در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر امیرعلی کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در نکا سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر امیرعلی فاقد مدارک هویتی است و تاکنون موفق به دریافت شناسنامه نشده است و به همین دلیل هزینه‌های درمان امیرعلی به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

امیرعلی که در پنج ماه گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای دومین بار بستری شده و خانواده وی به دلیل درآمد خیلی کمی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت