امیرعلی شش‌ماهه به دلیل فلج مغزی و مشکل ریوی بستری شده است.

امیرعلی شش‌ماهه به دلیل فلج مغزی و مشکل ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی شش‌ماهه به دلیل بیماری فلج مغزی و مشکل ریوی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر امیرعلی بیکار است و بیماری اعصاب و روان دارد و مادر کارگر منازل است.

این خانواده با چهار فرزند که همگی بیمار و دچار معلولیت هستند(دو فرزند فلج مغزی و دو فرزند از ناحیه پا و دست معلولیت دارند)در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای رامشیر خوزستان ساکن هستند و تنها از طریق کمکهای عموی بیمار حمایت می‌شوند.

با توجه به وضعیت مالی بسیار ضعیف و شرایط بسیار نابسامان این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان امیرعلی نیستند و نیاز به کمک شما هموطنان عزیز دارند. 

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت