امیرعلی ده ساله به دلیل استفراغ و دل درد شدید بستری شده است.

امیرعلی ده ساله به دلیل استفراغ و دل درد شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی ده ساله به دلیل استفراغ و دل درد شدید در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

امیرعلی که از بدو تولد ذخیره گلیکوژن در بدنش بسیار پایین است، مبتلا به دیابت نیز می باشد.

پدر امیرعلی به دلیل بدهی در زندان بسر می برد و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری در خمینی شهر اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر امیرعلی قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نبوده و جهت تامین این هزینه ها نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار