امیرعلی قل1 تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

امیرعلی قل1 تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعلی قل اول تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر امیرعلی در کارخانه‌ای در یاسوج مشغول به کار است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 34 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

اامیرعلی به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بودند و قل دیگر به دلیل نیاز به مراقبتهای بیشتری فعلا ترخیص نشده است.

پدر و مادر امیرعلی قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما