امیرعباس هفت‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

امیرعباس هفت‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعباس هفت‌ماهه به دلیل سرفه‌های شدید، همراه با خروج کف از دهان، به بیمارستان کودکان بندرعباس مراجعه کرده و با تشخیص بیماری پنومونی(عفونت ریوی)بستری شده است.

پدر امیرعباس کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در بندرعباس ساکن هستند و شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف خانواده و بالا بودن هزینه درمان، این خانواده قادر به پرداخت هزینه درمان امیرعباس عزیز نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و کمک شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت