امیرعباس دوماهه به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

امیرعباس دوماهه به دلیل تورم و التهاب کلیه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعباس دوماهه به دلیل تورم و التهاب کلیه(هیدرونفروز)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر امیرعباس که کارگر بنایی است ناشنوا می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در گرگاب از توابع شاهین‌شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعباس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امیرعباس قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان، چشم‌انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت