امیرعباس دوماهه به دلیل تب بستری شده است.

امیرعباس دوماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعباس دوماهه به دلیل تب و کم‌خونی و عفونت در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر امیرعباس کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و ششصدهزار تومان می‌باشد.

امیرعباس به همراه پدر و مادر و خواهر خود در منزلی استیجاری در میبد یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعباس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امیرعباس قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده