امیرطاها چهارساله به دلیل آسیب چشم بستری شده است.

امیرطاها چهارساله به دلیل آسیب چشم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرطاها چهارساله به دلیل برخورد جسمی به چشم در هنگام بازی، دچار آسیب چشم(تروما)شده و در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر امیرطاها کارگر مکانیکی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرطاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

امیرطاهای عزیز به دلیل آسیب شدید چشم، جهت ادامه درمان بایستی به یکی از مراکز درمانی شیراز اعزام شود و خانواده وی، قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت