امیررضا هفت‌ساله به دلیل مننژیت بستری شده است.

امیررضا هفت‌ساله به دلیل مننژیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیررضا هفت‌ساله به دلیل مننژیت در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

امیررضای عزیز دچار سرماخوردگی شده و با تشخیص مننژیت بستری شده و تحت درمان می‌باشد.

پدر امیررضا راننده بوده و اکنون به دلیل نقص خودرو و عدم توانایی مالی در تعمیر آن بیکار شده و مادر امیررضا خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیررضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

خانواده امیررضا توان پرداخت کل هزینه درمان وی را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت