امیررضا هشت‌ساله به دلیل عفونت مغزی بستری شده است.

امیررضا هشت‌ساله به دلیل عفونت مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیررضا هشت‌ساله به دلیل عفونت مغزی در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر امیررضا کارگر ساختمان و سرایدار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل سرایداری در تهران سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیررضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 34 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

پدر امیررضا حدود دو ماه است که به دلیل پیگیری درمان فرزندش، بیکار است و درآمدی ندارد و در حال حاضر قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت