امیررضا شش‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

امیررضا شش‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیررضا شش‌ساله به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر امیررضا کارگر روزمزد و مادر خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در مسکن مهر شوسف خراسان جنوبی سکونت دارند و به لحاظ مالی شرایط مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیررضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امیررضا قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت