امیررضا(2) سه‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

امیررضا(2) سه‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیررضا سه‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و عفونت گوش در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر امیررضا کارگر فصلی و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

امیررضا به همراه پدر و مادر در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیررضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیررضا که در دو ماه گذشته به دلیل شکستگی دست در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل پنومونی بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت