امیررضا تازه‌متولد به دلیل سیانوز بستری شده است.

امیررضا تازه‌متولد به دلیل سیانوز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیررضا تازه‌متولد به دلیل سیانوز در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

امیررضای عزیز در بدو تولد دچار خفگی شده و خون روی مغز وی جمع شده است و نیاز به مراقبتهای ویژه دارد.

پدر امیررضا سرباز وظیفه و مادر او خانه‌دار است.

امیررضا به همراه پدر و مادر در منزل مادربزرگ در یاسوج سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و کمکهای اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیررضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

بنا به دستور پزشک معالج، امیررضای عزیز بایستی برای ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی مجهز شیراز اعزام شود.

خانواده امیررضا در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی به سر می‌برند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت