امیرحمزه شش‌ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است.

امیرحمزه شش‌ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحمزه شش‌ماهه در اثر مصرف اشتباهی تریاک، دچار مسمومیت، تشنج و کاهش سطح هوشیاری شده و در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر امیرحمزه کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند در روستای ده‌کول زابل و در منزل پدری ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان امیرحمزه عزیز نیستند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت