امیرحسین(2)دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

امیرحسین(2)دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین دوماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر و مادر امیرحسین معتاد هستند و پدر امیرحسین از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه شش فرزند خود که یکی از فرزندان دچار معلولیت می‌باشد در منزلی استیجاری در اردکان سکونت دارند و از طریق کمکهای اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیرحسین از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

امیرحسین که هفته گذشته به دلیل مسمومیت در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود به دلیل عفونت ریه و برای دومین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده