امیرحسین یک‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

امیرحسین یک‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین یک‌ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر امیرحسین کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

امیرحسین به همراه پدر و مادر و مادربزرگ خود در یک منزل استیجاری در روستای توکل‌آباد کهنوج سکونت دارند و از نظر مالی بسیار در مضیقه هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

خانواده امیرحسین قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان تنها فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت