امیرحسین یازده‌ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است.

امیرحسین یازده‌ساله به دلیل انسداد روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین یازده‌ساله به دلیل انسداد روده در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر و مادر امیرحسین از هم جدا شده اند و مادر پرستار سالمند است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه فرزند خود در منزل فردی که از ایشان پرستاری می‌کند در هشتگرد البرز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

مادر امیرحسین قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیست و جهت تامین بخشی از هزینه‌ درمان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت