امیرحسین چهارساله به دلیل یبوست شدید بستری شده است.

امیرحسین چهارساله به دلیل یبوست شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین چهارساله به دلیل یبوست شدید و خونریزی از مقعد در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر امیرحسین به علت فروش مواد مخدر در زندان است و امیرحسین به همراه مادرش در دورود لرستان و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر امیرحسین به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت