امیرحسین چهارده‌ساله به دلیل آب‌گرفتگی مغز بستری شده است.

امیرحسین چهارده‌ساله به دلیل آب‌گرفتگی مغز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین چهارده‌ساله به دلیل آب‌گرفتگی مغز(هیدروسفال)در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر امیرحسین مدت سیزده سال است که دچار سکته قلبی شده و قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه هفت فرزند خود در یک منزل استیجاری در شهریار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 34 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیرحسین از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به هزینه بالای درمان و شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر امیرحسین قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت