امیرحسین هشت‌ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است.

امیرحسین هشت‌ماهه به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین هشت‌ماهه به دلیل تب شدید در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر امیرحسین کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون تومان می‌باشد.

امیرحسین به همراه پدر و مادر و خواهر خود در یک منزل استیجاری در قرچک ورامین سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به فصلی بودن شغل پدر و عدم توانایی وی در پرداخت هزینه‌های بیمه، امیرحسین تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر امیرحسین قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت