امیرحسین شش ماهه به دلیل تب بستری شده است.

امیرحسین شش ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین شش ماهه به دلیل تب در بیمارستان رازی قائمشهر بستری شده است.

پدر امیرحسین راننده تاکسی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در سوادکوه استان مازندران سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر امیرحسین قادر به تأمین کل هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای تامین بخشی از این هزینه به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت