امیرحسین ده‌ساله به دلیل التهاب روده بستری شده است.

امیرحسین ده‌ساله به دلیل التهاب روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحسین ده‌ساله به دلیل التهاب روده در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر و مادر امیرحسین از هم جدا شده‌اند و امیرحسین به همراه مادر و برادر خود در منزلی استیجاری در اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مادر امیرحسین از طریق قالیبافی بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر امیرحسین به تنهایی قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت