امیرحافظ دوساله به دلیل تب بستری شده است.

امیرحافظ دوساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرحافظ دوساله به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر امیرحافظ کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصد‌و‌پنجاه‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک خانه استیجاری در نهبندان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرحافظ عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر امیرحافظ قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت