امیراحسان سه‌ماهه به دلیل بیماری حنجره بستری شده است.

امیراحسان سه‌ماهه به دلیل بیماری حنجره بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیراحسان سه‌ماهه به دلیل ناهنجاری مادرزادی حنجره(لارنگوماسی)در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر امیراحسان کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در تهران سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیراحسان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

امیراحسان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر امیراحسان قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا نوزادشان به بهبودی کامل دست یابد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت