امید هفت‌ساله به دلیل افت پلاکت خون بستری شده است.

امید هفت‌ساله به دلیل افت پلاکت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امید هفت‌ساله به دلیل افت پلاکت خون در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

امید عزیز از بدو تولد مشکل افت پلاکت داشته و به همین دلیل بارها در این مرکز بستری شده است.

پدر امید به دلیل عفونت پلاتین در پا حدود چهار ماه است که بیکار شده و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در فردوس استان خراسان جنوبی سکونت دارند و تنها منبع درآمد خانواده یارانه است.

مبلغ موردنیاز برای درمان امید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امید قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت