امیدرضا(2) سه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

امیدرضا(2) سه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیدرضا سه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(جابجایی عروق)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر امیدرضا کارگر کارخانه و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

امیدرضا به همراه پدر و مادر خود در یک منزل استیجاری در روستای مجومرد یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، اکو و ...

پدر امیدرضا چند ماه است که حقوقی دریافت نکرده است و مادر که مشکل روحی دارد توان کار کردن و کمک در تامین هزینه‌ها را ندارد.

امیدرضا که در دو ماه گذشته نیز به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ به دلیل نوع بیماری‌اش و برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت