الینا(2) چهارماهه به دلیل آترزی ژژنوم بستری شده است.

الینا(2) چهارماهه به دلیل آترزی ژژنوم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الینا چهارماهه به دلیل آترزی ژژنوم(انسداد روده)در بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر الینا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در خمینی‌شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

الینای عزیز که در دوماه گذشته نیز به دلیل بیماری‌اش بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود به دلیل نوع بیماری‌اش دوباره بستری شده و خانواده وی قادر به تأمین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت