الینا یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

الینا یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الینا یک‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

الینای عزیز به علت عدم توانایی مالی خانواده در تامین شیر خشک دچار کمبود وزن و تب شدید شده و تشنج کرده است.

پدر الینا کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یکی از روستاهای بوانات استان فارس و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، شنوایی‌سنجی و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، الینا برای ادامه درمان بایستی به مرکز درمانی با تجهیزات بیشتر اعزام شود.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر الینا قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت