الینا یک‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

الینا یک‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الینا یک‌ماهه به دلیل تب و تشنج در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر الینا کارگر کشاورزی بوده و اکنون به دلیل وقوع سیل در منطقه محل سکونت بیکار شده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود و به همراه پدربزرگ و مادربزرگ در یکی از روستاهای حمیدیه خوزستان سکونت دارند و به کمک دریافت یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، الینای عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر الینا قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده