الینا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

الینا تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الینا، نوزاد تازه متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است وتحت مراقبت و درمان است.

عدم درمان به موقع این نوزاد، منجر به نارسایی ریوی و حتی مرگ نوزاد خواهد شد.

پدر الینا کارگر روزمزد است که در حال حاضر به دلیل رکود کار ساخت و ساز بیکار می باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستایی از توابع خرم آباد ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویر برداری، اکو و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت