الیاس یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

الیاس یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الیاس یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر الیاس مدتی است به علت نبود کار بیکار می باشد و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه‌ای استیجاری در روستایی از توابع شهرستان سراوان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الیاس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر الیاس قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت