الهه یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

الهه یک ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الهه یک ساله به دلیل تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

الهه از بدو تولد مبتلا به میکروسفال(اختلال ژنتیکی مادرزادی است که موجب رشد ناکافی مغز و ناتوانیهای فراوان و معلولیتهای گسترده می‌شود)نیز بوده است.

پدر الهه کارگر بنایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل شخصی در روستایی از توابع لردگان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الهه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوارمغز و ...

پدر و مادر الهه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین این هزینه‌ها نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت