الهه سه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

الهه سه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الهه سه‌ماهه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر الهه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود ششصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در تفت سکونت دارند و از نظر مالی بسیار در مضیقه هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الهه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

الهه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر الهه قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و جهت درمان او، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت