الهه تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

الهه تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الهه تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر الهه معتاد است و در زندان بسر می‌برد و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دویست‌هزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه پنج فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الهه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

مادر الهه قادر به تامین هزینه‌های درمانی او نیست و جهت درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده