الهام دوازده‌ساله به دلیل هپاتیت بستری شده است.

الهام دوازده‌ساله به دلیل هپاتیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الهام دوازده‌ساله به دلیل هپاتیت در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر الهام که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته کارگر معدن است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای گناباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الهام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر الهام قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت