النا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

النا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

النا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

النای عزیز افت قند و پلاکت خون نیز دارد و تحت دارودرمانی و مراقبتهای ویژه قرار گرفته است.

پدر النا کارگر باغداری و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در روستای امیرآباد یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان النای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 24 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

به دلیل فصلی بودن شغل پدر و وضعیت اقتصادی نامناسب این خانواده، پدر و مادر النا قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت