الناز چهارساله به دلیل مشکل ریوی بستری شده است.

الناز چهارساله به دلیل مشکل ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الناز چهارساله به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

الناز علاوه بر مشکل ریوی، دچار تشنج نیز می‌شود.

پدر الناز نگهبان شرکت و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در منزل پدری در اصفهان ساکن هستند و شرایط مالی ضعیفی دارند.

این خانواده توانایی تأمین هزینه درمان الناز عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت