الناز چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است.

الناز چهارساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الناز چهارساله به دلیل تشنج‌های مکرر و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر الناز به علت تعدیل نیروی کار بیکار شده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد که از طریق بیمه بیکاری پدر تامین می‌شود.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در نجف‌آباد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر الناز قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت