الناز نه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

الناز نه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الناز نه‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(عفونت قلب)و عفونت ریه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر الناز راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در روستای چرمهین اصفهان و در منزل پدری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الناز عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

لازم به ذکر است که الناز عزیز در دو ماه گذشته نیز به دلیل سوراخ بودن قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته است و خانواده وی قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت