المیرا ده‌ماهه به دلیل ترمیم شکاف کام بستری شده است.

المیرا ده‌ماهه به دلیل ترمیم شکاف کام بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

المیرا ده‌ماهه که به صورت مادرزادی مشکل شکاف کام داشته برای ترمیم شکاف کام به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان مراجعه کرده و بستری شده است.

پدر المیرا کارگر روزمزد است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزندشان در روستای جهادآباد سراوان در خانه پدری ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرار معاش می‌کنند.

خانواده المیرای عزیز قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و کمک هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار