السا پنج‌ساله به دلیل سندروم کاوازاکی بستری شده است.

السا پنج‌ساله به دلیل سندروم کاوازاکی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

السا پنج‌ساله به دلیل سندروم کاوازاکی(سندرومی است که اغلب در کودکان زیر پنج سال رخ می‌دهد و طی آن دیواره شریانها و غدد لنفاوی پوست و غشای مخاطی دهان و بینی و گلو دچار التهاب می‌شوند)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر السا به دلیل فلج شدن در سانحه تصادف، بیکار است و مادر السا خانه‌دار است.

این خانواده با هفت فرزند در روستای مکران ایرانشهر و در منزل پدری ساکن هستند و تنها منبع درآمدشان یارانه است.

این خانواده شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند و قادر به پرداخت هزینه درمان السای عزیز نیستند و چشم امید به یاری و حمایت هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت