السانا شش‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

السانا شش‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

السانا شش‌ماهه به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر السانا کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با هفت فرزند در یک منزل استیجاری در حوالی زابل و در شهرستان زهک ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

بنا به توصیه پزشک معالج، السانای عزیز بایستی جهت ادامه درمان به بیمارستانی با تجهیزات بیشتر انتقال داده شود.

با توجه به هزینه بالای درمان السانا، این خانواده توانایی تأمین هزینه بیمارستان را ندارند و به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند تا السانای عزیز سلامتی خود را به دست آورد و با بهبودی کامل به خانه بازگردد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت