اعظم چهارده‌ساله به دلیل شکستگی بینی بستری شده است.

اعظم چهارده‌ساله به دلیل شکستگی بینی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اعظم چهارده‌ساله به دلیل شکستگی بینی در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است و نیاز به عمل جراحی دارد.

پدر اعظم به علت شکستگی پا بیکار است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در میناب سکونت دارند و از نظر مالی بسیار در مضیقه هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اعظم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر اعظم قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت